digestive logo-01

SAŽECI

UPUTE ZA PISANJE I SLANJE SAŽETAKA / INSTRUCTIONS FOR WRITING AND SUBMITTING ABSTRACTS

Sudionici koji žele održati usmeno izlaganje ili prikazati poster moraju poslati sažetak koji će pregledati Znanstveni odbor. Sažeci mogu biti napisani na hrvatskom ili engleskom jeziku, a bit će tiskani u časopisu ‘Acta Chirurgica Croatica’. Nakon primitka sažetka, Znanstveni odbor će odlučiti o obliku prezentacije (usmeno izlaganje ili poster).

Upute za pisanje sažetaka

 • sažetak molimo pisati na hrvatskom ili engleskom jeziku
 • opseg sažetka: do 350 riječi
 • font za pisanje sažetka: Arial 10 pts
 • naslov sažetka pisati velikim slovima: Arial 12
 • ime autora koji će izložiti rad pisati velikim slovima  
 • prezime i inicijal imena autora i koautora bez titula
 • naziv institucije, grada i države autora i koautora
 • e-mail adresa autora / author’s e-mail address
 • tekst sažetka: cilj, metode, rezultati, zaključak
 • originalni sažeci neće biti lektorirani – za jezičnu i sadržajnu ispravnost odgovara autor
 • prethodno objavljeni sažetak neće biti prihvaćen
 • prihvaćeni sažeci će biti objavljeni u Knjizi sažetaka

Upute za slanje sažetaka