digestive logo-01

ORGANIZATORI

ORGANIZATORI

  • Hrvatsko društvo za digestivnu kirurgiju Hrvatskog liječničkog zbora
  • Društvo medicinskih sestara/tehničara digestivne kirurgije
  • Klinika za kirurgiju, Klinički bolnički centar Rijeka
  • Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
  • Fakultet za zdravstvene studija Sveučilišta u Rijeci

     

ORGANIZACIJSKI ODBOR 14. KONGRESA HRVATSKOG DRUŠTVA ZA DIGESTIVNU KIRURGIJU s međunarodnim sudjelovanjem

Predsjednik: Marko Zelić
Dopredsjednik: Đordano Bačić
Tajnik: Davor Mendrila
Rizničar: Ivica Ćepić
Članovi: Miodrag Gudelj, Harry Grbas, Edo Bazdulj, Damir Karlović, Ante Jerković, Iva Durut Čupev, Ivan Ćorić, Aleksandra Bila, Veronika Lekić, Dorian Kršul


ORGANIZACIJSKI ODBOR 3. KONGRESA DRUŠTVA MEDICINSKIH SESTARA/TEHNIČARA DIGESTIVNE KIRURGIJE

ORGANIZACIJSKI ODBOR:
Predsjednica: Vesna Konjevoda
Članovi: Irena Rašić, Zoran Ljubić, Sandra Ložnjak, Dijana Čorluka, Nikolina Lončar Uglik, Vlastica Juričić, Viktorija Božić

STRUČNI ODBOR:
Predsjednica: Sanja Juretić
Članovi: Jasna Nežić, Slađana Kutleša, Elzika Radić, Ariana Frank, Vedrana Car Stilin, Katica Bajčić

 

MJESTO ODRŽAVANJA

Grand Hotel Adriatic
Opatija, Hrvatska
www.hotel-adriatic.hr